Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Årsmöte KIF Eagles Baseboll & Softboll 2018


Kallade: Föreningens medlemmar Tid: 2018-03-03 kl: 10:00 Plats: 4:e Våningen, Behern Arena

Välkomna till KIF Eagles Baseboll & Softbollklubbs årsmöte! 

Vi planerar att bjuda på lunch så meddela hur många som kommer och om ni har allergier eller önskemål om specialkost här på facebook (följ länken) eller via mail till This is a mailto link 

Vi hoppas att alla kan komma och ha en trevlig förmiddag med klubben - temat för årets årsmöte kommer att bli att välkomna alla nya spelare/föräldrar. Vi kommer att gå igenom årsplanering mm. 

Du hittar all information här på sidan och senast en vecka innan mötet ska alla årsmöteshandligar (så som dagordning, verksamhetsberättelse, motioner mm) finnas upplagda här (följ länken) så att ni kan kolla på dom.

 

Utdrag från klubbens stadgar:

16 §
Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 §Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av föredragningslista.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
  b) 2  ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  d) 1 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

 13. Övriga frågor.

 14. Mötets avslutande


Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

Uppdaterad: 20 FEB 2018 09:35
Skribent: Sanna Hermansson
Epost: This is a mailto link

fäjsbok (kopia)

kick off

KarslundsIFlogotyp
Länk till vår huvudförening 

 

Våra samarbetspartners 2017

Postadress:
Örebro Eagles SBK - Baseboll och Softboll
Sanna Hermansson, Hackvad Botåsen
71691 Fjugesta

Kontakt:
Tel: 072-9676176, 070-4283494
E-post: This is a mailto link